Klančine

Za lažji dostop na vašo prireditev.

So stabilne, močne in prilagodljive po višini in dolžini. Majhne klančine se izdelajo največkrat za varen dostop invalidov. Večje klančine pa se gradijo predvsem kot dovozne poti za vozila na višje ležeče pozicije.